Forhøjet vandstand

D.4.januar 2017 steg vandstanden til mere end 150cm over daglig vande her i Sydhavnen. Det begyndte om eftermiddagen og kulminerede ved 18-tiden. Strømmen på broen forsvandt.

Havnens beboere fik sammen med andre frivillige justeret - og i enkelte tilfælde kappet - bådenes forfortøjninger, med det resultat at ingen både er sunket.

Strømmen er sluttet til igen.

Bådoptagning efterår 2016

Bogi har være så venlig at tage et foto d.27.okt. med sin drone. Kendere af pladsen vil kunne se, at der er blevet ryddet temmelig meget op, så vejen er banet. Hvis man åbner "screenshot" kan man sikkert finde sit grej.

Vedføjet er også vinterens pladsplan. Dokumenterne er også opslået på tavlen i huset. Bådene vil blive løftet for enden af vej 8 som sædvanligt. Og vi begynder begge dage kl 08.